eToro

Đây là một sàn giao dịch CFDs với nền bản web và app rất dễ sử dụng. Đã có đội ngũ Việt Nam hỗ trợ cho người Việt Nam. Xây dựng cơ chế phát triển Popular Investor để giúp nhà đầu tư kiếm thêm thu nhập thụ động.
Last edited:
Top